cat club sopot
Na podstawie przepisów hodowlanych i rejestracji kotów FIFe z dnia 01.01.2010 r. wprowadza się w życie niniejszy Regulamin celem stosowania go przez wszystkich członków Klubu Miłośników Kotów Cat Club Sopot.

Dbałość o zdrowie, dobro i właściwą opiekę każdego kota jest podstawowym obowiązkiem każdego hodowcy i właściciela kotów. Odpowiedzialna Hodowla musi opierać się na prawach genetyki, stosować zasady profilaktyki i leczenia chorych kotów oraz zapewniać kotom optymalne warunki życia i bezpieczeństwa.

§ 1
Obowiązują wszystkie przepisy hodowlane FIFe, Regulamin w wersji polskiej dostępny jest na stronach FPL - www.felispolonia.eu.

§ 2
Klub Miłośników Kotów Cat Club Sopot zaostrza przepisy hodowlane FIFe w następujących przypadkach:

1. Do rozrodu dopuszczone są koty, które ukończyły 12 miesięcy i są zrejestrowane w Klubie Miłośników Kotów Cat Club Sopot. Odstąpienie od tej zasady wymaga zgody Zarządu Klubu.
2. Hodowca zobowiązany jest otoczyć opieką kotkę hodowlaną i zabezpieczyć ją przed przypadkowymi kryciami, stworzyć higieniczne warunki bytu kotce i jej potomstwu.
3. Przy kryciu w bezpośrednim pokrewieństwie hodowca powinien zwrócić się pisemnie o zgodę na takie krycie do Zarządu Klubu, Do takiego kojarzenia dopuszcza się zwierzęta zdrowe, nieobarczone wadami, które uzyskały dwukrotnie ocenę doskonałą. Miot z takiego kojarzenia podlega obowiązkowemu przeglądowi przez Zarząd Klubu. Nie dopuszcza się kojarzenia bezpośredniego rodzeństwa.
4. Od negatywnej decyzji Zarządu Klubu służy odwołanie do Sądu Koleżeńskiego.
5. Zabrania sie wystawiania kotów na aukcjach.
6. Zabrania się wystawiania usług świadczonych przez koty na aukcjach.
7. Pierwsze złamanie 5 i 6 punktu § 2 Regulaminu Hodowlanego skutkuje upomnieniem, kolejne wykluczenie z Klubu ze skutkiem natychmiastowym oraz powiadomieniem Klubów zrzeszonych w FPL.

§ 3

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.02. 2011r.

Zarząd Cat Club Sopot

cat club sopot
Cat Club Sopot

81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 94
81-701 SOPOT 1, skrytka pocztowa 16
e-mail: biuro@catclub-sopot.pl
url: www.catclub-sopot.pl

KRS 0000239934 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku
REGON: 220089917; NIP: 5851417501
Konto bankowe: Bank PKO 86 1240 5354 1111 0010 6087 1517
© cat club sopot | wizyt: | projekt i wykonanie: flat face studio